PHI ilmanpuhdistin esite (0,3Mt pdf).

Jatkuvaan käyttöön

Ilmakanavaan asennettavat laitteet ovat jatkuvakäyttöisiä

REME tekniikka puhdistaa ilman, oli ilmanpilaaja sitten pienhiukkanen, mikrobi, virus, home, ilmansaaste, paha haju tai kaasu.

PHI tekniikka puhdistaa samat kuin REME, paitsi pienhiukkaset.

ILMANPUHDISTAJA ILMAKANAVASSA

Ilmanpuhdistaja REME

REME on uusi, hapetukseen pohjautuva ilmanpuhdistustekniikka. Jatkuvatoimiset laitteet asennetaan huoneiston ilmakanavaan.

Hävittää ilmassa ja pinnoilla olevat mikrobit

Hajottaa ilmassa olevat kaasut

Vähentää ilmassa olevien pienhiukkasten määrää

Tuloilmakanavaan asennettuna kenno levittää kaikkialle tiloihin hapettajia ja kaasumaista vetyperoksidia. Ilmassa ja pinnoilla olevat mikrobit häviävät ja kaasut hajoavat. Pienhiukkaset saavat sähköisen varauksen. Partikkelit liimautuvat yhteen ja ovat liian isoja pysyäkseen ilmassa. Toimintaa voidaan tehostaa maadoitetulla partikkelien kerääjällä.

Pienhiukkaset ja ilman hapetus

REME kenno vähensi pienhiukkasten määrää testihuoneessa. Partikkelien määrä väheni ISO 4 tasolle (10.000-0.1 mikronia), kun testihuoneen ilmaa oli käsitelty 12 tuntia REME kennolla. 24 tunnin käsittelyn jälkeen saavutettiin ISO 3 taso (1000-0,1 mikronia). Tulos on parempi kuin HEPA suodattimella saavutettu.

Testaus: Kansas State University, Perormance Analytical Labs

Ilmanpuhdistajan suositellut koot:

REME 305 230V/12V/14W ilmamäärille 1700-11.000 m3/h

REME 305 HO 230/12V/23W ilmamäärille 11.000-16990 m3/h

Isommille ilmamäärille / suurempiin sisäilmaongelmiin voidaan asentaa samaan kanavaan useampi kenno. Kennon kokonaispituus 404 mm, ilmakanavan sisään tuleva osa 330 mm, asennusreikä 80 mm, kiinnityslaipan halkaisija 140 mm.

PHI kenno ilmanpuhdistin

Ilmanpuhdistaja PHI

PHI tekniikka puhdistaa ilman, oli ilmanpilaaja sitten mikrobi, virus, home, ilmansaaste, paha haju tai kaasu.

PHI ilmanpuhdistin perustuu patentoituun PHI-tekniikkaan, jossa ilmassa olevat orgaaniset aineet mineralisoidaan hapettamalla ne hiilidioksidiksi ja vedeksi.

PHI kenno on helppo asentaa olemassa oleviin ilmakanaviin tai ilmanvaihtolaitteisiin.

Kanavan ilmamäärät 72 m³/h - 50.000 m³/h. Laitteen voi asentaa myös pienempään ilmavirtaan erillisellä käyttökytkimellä ja/tai huolehtimalla puhdistettavan tila riittävästä tuuletuksesta.

PHI kenno on suunniteltu käytettäväksi ilmakanavan tai ilmanvaihtolaitteen sisällä ja se tulee asentaa hiukkassuodattimen ja puhaltimen jälkeen.

Käyttöturvallisuus

Oikein mitoitettuna PHi kenno on turvallinen. Katalyytin sisällä oleva UV-valo on suojattu rikkoutumattomalla PPC päällysteellä. Käytetty UV-valo toimitetaan loisteputkikeräykseen.

Takuu: 12 kuukautta laitteen ostohetkestä, valmistus- ja raaka-ainevioille.

Ilmanpuhdistus tekniikka

REME on uudempi tekniikka ja tekee saman kuin PHI, mutta poistaa ilmasta myös pienhiukkaset.

PHI ilmanpuhdistin jäljittelee ilmakehän omaa, auringonvalosta energiaa saavaa itsepuhdistusjärjestelmää. Kennojen tuottamat hapettimet leviävät tuloilman mukana kaikkialle (Brownin liike) ja hävittävät ilmassa ja pinnoilla olevat epäpuhtaudet.

PHI tekniikka perustuu rikkoutumattoman PPC-päällysteen sisällä olevaan UV-valoon joka on ympäröity metallisella katalyyttipäällysteellä (rhodium, titaani, kupari ja hopea).

Katalyytti rikkoo molekyylien sidoksia, irrottaa elektroneja, pidättää ja irrottaa atomeja, varastaa muita elektroneja ja imee vesihöyryä. Se pyrkii muuttamaan ympärillään olevan ilman ulkoilman kaltaiseksi eli hapettamaan siinä olevat kaasut, homeet ja bakteerit hiilidioksidiksi ja vedeksi. Kaikki kennon tuottamat hapettajat ovat kaasumaisessa muodossa eikä ilmaan jää mitään kemikaalijäämiä.

Ilmanpuhdistaja käyttää hapettajia

Otsoni

PHI ilmanpuhdistin tekniikka ei lisää oikein käytettynä ilman otsonipitoisuutta yli sallittujen arvojen.

Työterveyslaitoksen raportti 5230-2004-22756 B:

"56 m³ testihuoneessa, lattiapinta-ala 18,7m2, otsonipitoisuus vaihteli APS-Mini laitteella 0,03-0,04ppm:n (miljoonasosa) välillä".

Otsonipitoisuudet voivat luonnossa Ilmatieteen laitoksen mukaan kohota ulkoilmassa yli näiden arvojen:

Evo v 2005: 0,09ppm

Ähtäri v 2005: 0,08ppm

Otsonin työhygieeniset ohjearvot (oleskeluaika) ovat

0,05ppm (8 tunnin päivittäinen oleskelu)

0,2ppm (15 minuutin päivittäinen oleskelu)

OH-radikaalit

PHI tekniikka tuottaa ilmaan myös OH radikaaleja. Esimerkiksi hydroksyyliradikaaleja, jotka ovat erittäin reaktiivisia, lyhytaikaisia välituotteita. Ilmakehässä hydroksyyli on ilmakehän pesuaine, jonka reaktio haihtuvien orgaanisten saasteiden kanssa on niiden hajottamisen ensimmäinen vaihe.

Hydroksyylille ei ole määritelty enimmäisarvoja, mutta ulkoilmassa sitä on enemmän kuin sisäilmassa.

Vetyperoksidi

Vetyperoksidia syntyy PHI prosessissa noin 0,01 miljoonasosaa, (5-8 sadasosaa aiheuttaa ihmiselle ärsytystä ja 8-50 sadasosaa on terveydelle haitallista). Käsiteltäessä ilmaa PHI kennolla, on litrassa ilmaa 177.000.000.000.000.000 vetyperoksidikaasumolekyyliä. Niiden etäisyys toisistaan on 1 mikronin luokkaa ja ilmassa oleva bakteeri, virus, home, kaasu tai muu haihtuva orgaaninen yhdiste ei voi välttää tuhoavaa kosketusta vetyperoksidiin.

Negatiiviset ionit

Negatiiviset ionit ovat luonnossa esiintyviä sähköisesti varautuneita atomeita. Ne muuttavat materiaa plasmaksi (ionisaatio). Negatiivisille ioneille ei ole määritelty ohjearvoja mutta niitä on ulkoilmassa huomattavasti enemmän kuin sisäilmassa.

Ilmanpuhdistaja

PHI laitteita on myyty Suomessa tuhansittain vuodesta 2003 lähtien kouluille, päiväkoteihin, terveyskeskuksiin, elintarviketeollisuuteen, tulipalosaneeraukseen, homesaneeraukseen ja moneen muuhun kohteeseen. Oikein mitoitettuna ja käytettynä PHI ilmanpuhdistaja poistaa ilmasta turvallisesti hajut, homeet ja bakteerit.

Esimerkkejä

PHI ilmanpuhdistaja vaativissa käyttökohteissa

1. Pekan Leipä Oy

Pekan Leipä Oy Heinolassa on ensimmäinen suomalainen yritys joka on saanut Saksan Vähittäiskauppaliiton myöntämän IFS elintarviketurvallisuus sertifikaatin. Sertifikaatti vaatii kansainvälisen tason panostuksen tuotantotilojen ja pakkaustilojen hygienialle. Pekan Leipä pystyy sertifikaatin ansiosta viemään tuotteitaan Keski-Euroopan vaativille markkinoille joille ei tavallisia suomalaisia leipätuotteita hyväksytä.

Hygieniatason ylläpito edellyttää, että ilmanpuhdistaja toimii luotettavasti. Tuotantotilojen ja pakkaustilojen ilmanpuhdistajana on käytetty PHI kennoja useita vuosia.

2. Taivalkosken Mylly Oy

Taivalkosken Mylly Oy Jalasjärvellä jalostaa paikallista kauraa ekstruuderimenetelmällä kosmetiikkateollisuuden raaka-aineeksi mm englantilaisille, ranskalaisille ja australialaisille kosmetiikkavalmistajille. Hiivojen, homeiden ja mikrobien poistaminen jauhetusta kaurasta vaatii suomalaisittain poikkeuksellista panostusta laatuun.

Ehdottoman luotettava ilmanpuhdistaja on toiminnan edellytys, sillä ulkomaiset ostajat vaativat nollatoleranssia mikrobeissa ja kemikaalijäämissä. Viljan käsittelytilojen ilmanpuhdistaja on PHI-kenno.

3. Bioferme Oy

Bioferme Oy Kaarinassa valmisti ensimmäisenä maailmassa kauravalmisteen fermentoimalla eli hapattamalla. Nämä tuotteet ovat YOSA tuotemerkillä kuluttajien saatavilla suomalaisista kaupoista.

Tuotteiden valmistus vaatii, että tuotantoprosessissa käytetty ilmapuhdistaja toimii ilman kemikaaleja ja ehdottoman hygieenisesti. Yrityksen tuotanto ja pakkaustilat on varustettu kemikaalivapailla PHI-kennoilla.

PHI ilmanpuhdistaja

PHI ilmanpuhdistaja on käytössä 33 eri maassa. Asiantuntijan opastuksella valittuna se on tehokas ilmanpuhdistaja, joka takaa turvallisen sisäilman niin kotona, toimistoissa kuin tuotantotiloissakin.