Siirrettävä sisäilmanpuhdistin

Quick Treat ja Micro toimivat siellä, missä ei ole koneellista ilmanvaihtoa tai käyttö on lyhytaikaista.

Poistettava ongelma

mikrobi

virus

home

ilmansaaste

paha haju

kaasu

Vuokrattava
ilmanpuhdistin
PHI- ja REME
ilmanpuhdistimia
sisäilmaongelmien
poistamiseen
Kysy tarjous:
esko.vanhanen (at)
norketek.fi
SIIRRETTÄVÄ SISÄILMANPUHDISTIN

Ilmanpuhdistin Quick Treat

Raikas huone 20 minuutissa

Quick Treat ilmanpuhdistaja muuttaa, tunkkaisen, tupakoidun hotellihuoneen ulkoraikkaaksi samassa ajassa kuin kerroshoitaja valmistaa huoneen seuraavalle asiakkaalle. Sitä voidaan käyttää samanaikaisesti kun huoneessa työskennellään.

Quick Treat ilmanpuhdistin majoitusliikkeissä ja ravintoloissa

Laitetta voidaan käyttää asunnoissa, hotellihuoneissa, kokoustiloissa, ravintoloissa, keittiöissä, jätehuoneissa ja kuntosaleilla eli kaikkialla missä esiintyy hajuhaittoja tai muita sisäilmaongelmia. Se hävittää tupakan, eritteiden, ruuanvalmistuksen ja mausteiden hajut. Se myös lopettaa homeen ja bakteerien aiheuttamat sisäilmaongelmat ja niistä johtuvat terveysongelmat. Tiloissa voidaan turvallisesti oleskella ja työskennellä käsittelyn aikana.

Ainutlaatuinen hapetustekniikka

Quick Treat ilmanpuhdistaja käyttää uutta tekniikkaa joka hävittää hajut, homeet ja bakteerit. Nelimetallinen katalyyttikenno synnyttää UV-valon avulla fotokatalyysireaktion jonka tuottamat hapettajat leviävät kaikkialle tiloihin. Toisin kuin edellisen sukupolven ilmanpuhdistimet, Quick Treat lähettää ilmaan puhdistavaa plasmaa, puhdistettavan ilman ei siis tarvitse kulkea laitteen läpi. Laite ei vaadi suodatinten vaihtoa eikä muutakaan säännöllistä huoltoa.

Teknisiä tietoja

Clean Air Quick Treat

Hapetuskennojen vaihtoväli 10.000 tuntia

Mitat, pituus 670mm, halkaisija260 mm, korkeus 340mm

Paino 6kg

230V, 1,25A, puhallin 150m³/h

Hapetuskennot 2 x 220mm

Jatkuva toiminen / 12 tunnin ajastin

Äänitaso 54dB(A)

Sisäilmanpuhdistin Micro Reme

Micro sisäilmanpuhdistin vähentää ilmassa olevia hajuja, bakteereita ja homeita luonnollisella ja turvallisella tavalla, hapettamalla. Laitteen toimita perustuu REME® tekniikkaan.

Laitteen toiminta perustuu UV-valon ja nelimetallisen katalyyttikennon tuottamien OH-radikaalien, peroksidien ja superoksidi-ionien reaktioon ilman epäpuhtauksien kanssa. Epäpuhtaudet mineralisoituvat eli muuttuvat hiilidioksidiksi ja vedeksi. Laitteen tuottamat hapettajat ovat reaktiivisuutensa takia lyhytaikaisia eikä ilmaan jää kemikaali- tai muita jäämiä.

Sisäilmanpuhdistin normaalikäytössä

Näitä laitteita käytetään jo 33 Euroopan maassa torjumaan huonon sisäilman aiheuttamia terveysongelmia.

Laite muuttaa sisäilmaa hyvälaatuisen ulkoilman kaltaiseksi tuottamalla hapettajia ja negatiivisia ioneja. Tekniikka hajottaa myös ilmassa olevat orgaaniset yhdisteet vaarattomiksi. Katso tulokset ja laiteturvallisuus: tutkimustuloksia hapetustekniikasta (pdf).

Hapettajat palautuvat reaktioajan jälkeen normaali hapeksi eikä ilmaan ja pinnoille jää kemikaalijäämiä. Tehoaa myös puhdistusaineille resistanteille mikrobeille.

Puhdistettavan ilman ei tarvitse kulkea laitteen läpi kuten passiiviseen suodatintekniikkaan perustuvissa ilmanpuhdistimissa, vaan laite toimii aktiivisesti, levittämällä puhdistavaa ilmaa diffuusion avulla ympäristöön. Micro REMEN energiankulutus, äänitaso ja laitteen ulkomitat ovat pienemmät kuin vanhan tekniikan tilaa vievillä, äänekkäillä ja säännöllistä huoltoa vaativilla puhdistimilla.

Laite ei vaadi muuta huoltoa, kuin hapetuskennon vaihtamisen kolmen vuoden välein.

Teknisiä tietoja

Jännite 230 V/12 V

Virta 0,2 A

Puhdistusteho noin 125 m3 / h

Valmistusmateriaalina alumiini

Paino 1,5 kg

Takuu 12 kuukautta

Micron toiminta pohjautuu REME tekniikkaan.